Pojeďte s námi na 6 měsíců do Etiopie nebo do Kambodži

Pojeďte s námi na 6 měsíců do Etiopie nebo do Kambodži
12. 7. 2012

Právě jsme odstartovali pilotní projekt „Efektivní nasazení evropských dobrovolníků s cílem připravit místní společenství na humanitární katastrofy“. V rámci tohoto projektu vyšleme společně s partnery 15 dobrovolníků do rozvojových zemí, kde budou technicky podporovat místní organizace. Komunikativním jazykem bude angličtina. Zapojit se mohou odborníci na humanitární pomoc, ale také mladí lidé, kteří se v oboru teprve začínají orientovat.

Připravit místní obyvatelstvo na budoucí hrozby

Humanitární katastrofy v různých koutech světa a také u nás jsou bohužel čím dál častější. Často zbytečně při nich přicházejí o životy a o střechu nad hlavou tisíce lidí. Jednou z hlavních příčin je špatná informovanost a nepřipravenost. Ve velké většině případů se totiž těm největším škodám dá předejít zavedením jednoduchých varovných systémů.

V České republice jsou dobře zavedené a spolupracuje na nich hned několik organizací včetně Diakonie ČCE. Proto považujeme za důležité zapojit se do této oblasti také v rozvojových zemích.

Hlavním záměrem tohoto projektu bude připravit obyvatelstvo na budoucí hrozby, a tak zamezit škodám na životech a majetku. Může jít o přírodní katastrofy, ale i o krize způsobené politickou či ekonomickou nestabilitou. Do projektu budou zapojeny tyto země: Etiopie, Mali, Libérie, Uganda, Demokratická republika Kongo, Malawi, Kambodža, Indonésie, Bangladéš a Nepál.

 

Evropská spolupráce


Nizozemské křesťanské organizace Kerk in Actie a ICCO na tomto projektu spolupracují s finskou organizací Finn Church Aid a českou Diakonií ČCE – Střediskem humanitární a rozvojové pomoci. Obě naše partnerské organizace jsou členy ACT Alliance, což je mezinárodní síť křesťanských organizací poskytujících humanitární pomoc a zabývajících se rozvojovou spoluprací. Naše středisko nyní o členství žádá.

Na realizaci projektu se podílí také university ve Wageningen  (Nizozemí) a v Kodani, které dobrovolníky proškolí. Projekt je financován z prostředkůECHO (Evropská Unie – humanitární pomoc a ochrana civilistů).

 

Zmapovat místní zdroje a vybudovat varovný systém

Dobrovolníci budou působit v zemích, které jsou nyní stabilní, ale v budoucnosti by se mohly stát obětmi humanitární katastrofy. Jejich úkolem bude zmapovat a popsat místní zdroje, které mohou být využity pro vytvoření jednoduchého varovného systému pro případ nenadálé události. Při práci dobrovolníky podpoří místní úřady, pracovníci první pomoci, již dříve zmíněné univerzity a další kolegové, kteří jsou do projektu zapojeni.

Dobrovolníci se poslední měsíc svého nasazení vrátí zpět do své země (ČR, Nizozemí a Finsko) a budou o svých zkušenostech informovat pomocí sociálních médií, blogů, ale i během společenských večerů. Velký důraz bude kladen na již zmíněnou spolupráci křesťanských organizací a znalost místního prostředí.

Sdílení nabytých zkušeností tvoří důležitou část samotné práce i následného vyhodnocení. Půjde o výměnu zkušeností jak s odborníky, tak s širokou veřejností a to prostřednictvím konferencí a mezinárodních setkání.

Předběžný kalendář: 

 Konec srpna 2012 otevření přihlášek (3 centra – ČR, Nizozemí a Finsko)
 Konec září přijímací pohovory
 Listopad – prosinec 2-týdenní školení v Utrechtu (Nizozemí)
 Leden – červen 2013 práce dobrovolníků v terénu (Etiopie a Kambodža)
 Červenec 2013 osvětová činnost v České Republice
 Září - listopad 2013 vyhodnocení projektu, konference o výsledcích projektu

NAZEV WEBU