Sbírka na podporu válečných uprchlíků v Sýrii, Iráku a Libanonu

Sbírka na podporu válečných uprchlíků v Sýrii, Iráku a Libanonu
17. 10. 2014

Tisíce lidí už týdny prchají z válečných oblastí v Iráku před násilím ze strany příslušníků Islámského státu. Mezi ohroženými lidmi je velké množství křesťanských menšin. Organizace Christian Aid (Velká Británie) a Luterský světový svaz (Lutheran World Federation, Ženeva, Švýcarsko) spolupracují s iráckou nestátní neziskovou organizací REACH (Rehabilitation, Education and Communities’ Health) a poskytnou pomoc 13 tisícům válečných uprchlíků. Českobratrská církev evangelická se k jejich iniciativě připojila a vyhlásila peněžní sbírku na podporu těchto lidí.

zdroj: Christian AidSituace v Sýrii a Iráku

V současné době prchá stále více obyvatel z oblastí okupovaných teroristickou organizací Islámský stát. Uprchlíci přebývají pod širým nebem, ve školách a kostelích, v polozřícených domech. Chybí jim základní potřeby k přežití: přístřeší, potraviny, postele, matrace, předměty denní potřeby, zdravotnický materiál. Přichází zima a lidé budou potřebovat teplé oblečení a vlněné deky.

 

Možnosti pomoci

Organizace Christian Aid a Luterský světový svaz vyhlásily projekt pomoci, který přímo na místě uskutečňují prostřednictvím irácké partnerské organizace REACH.

REACH působí v Iráku už sedmnáct let, má zkušenosti z válečných oblastí a zná aktuální potřeby lidí zasažených válkou. Už nyní pomáhá uprchlíkům, příslušníkům různých náboženských menšin, především ženám, dětem, starším lidem, nemocným a zraněným. Pracovníci REACH jim předávají potraviny, kuchyňské náčiní, hygienické pomůcky, lékařský a obvazový materiál, deky a stany. Poskytují také psychosociální pomoc a brzy začnou nabízet dětem školní výuku.

 

Českobratrská církev evangelická vyhlašuje sbírku

Synodní rada ČCE vyzývá členy církve, pracovníky Diakonie a všechny občany, aby se připojili ke sbírce na pomoc lidem ohroženým válkou a náboženskou nenávistí v Iráku. Vybrané peníze budou předány švýcarské organizaci HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz), která je partnerem Českobratrské církve evangelické a zavázala se, že částku shromážděnou v České republice čtyřikrát znásobí. HEKS spolupracuje v  rámci světové sítě ACT Alliance s organizací Christian Aid, jež peníze dopraví na místo. Spolehlivost a zkušenosti tohoto partnera a dlouhá tradice místní organizace REACH jsou zárukou, že finance budou využity tam, kde jsou nejvíce potřeba.    

 

Darujte peníze na konto Synodní rady ČCE č. 478 496 703 / 0300, variabilní symbol 911708.

 

Děkujeme, že podporujete naši práci. Bohužel není možné přijmout věcné dary ani umožnit dobrovolnickou pomoc. 

NAZEV WEBU